Brickcover — Potpuna zaštita za kamen i opeku

Brickcover® je zaštitno sredstvo koje odbija vodu od kamena i opeke i koje zahvaljujući svojem posebnom katalizatoru dubinski prodire u bazu ostavljajući pri tom površinu potpuno prirodnom.

Brickcover® nije otrovan, ne stvara film te je potpuno transpirirajući. Formula na bazi kalijeve soli čini tretman Brickcover® - om dugotrajnim i učinkovitim na horizontalnim i vertikalnim površinama.

Brickcover® formira barijeru koja odbija vodu od materijala i koja ga štiti od štetnih atmosferskih utjecaja zahvaljujući čemu materijal postaje vodonepropustan.

Svojstva

Brickcover® je potpuno nevidljiv i proziran, ne mijenja boju ni površinu tretiranog materijala.

Brickcover® sprečava stvaranje plijesni, bakterija, kalijeva nitrata, eflorescenciju (pojavu soli). Održava površine čistima i zdravima te daje odlične rezultate na sirovom betonu.

Brickcover® štiti podove od propadanja, čini ih otpornima na cikluse smrzavanja/odmrzavanja i štetne atmosferske utjecaje.

Brickcover® ne stvara zaštitni film ili sloj, već prodire u strukturu i omogućava normalnu transpiraciju podloge.

Brickcover® je bezbojan, bez mirisa, neotrovan i ekološki. Ukoliko se ispravno nanese, njegova je učinkovitost zajamčena za 8-10 godina.

Namjene
  • Na podovima od terakote ili kamena,
  • Na zidovima od obične opeke,
  • Na crijepovima i općenito građevinskim elementima za pokrivanje,
  • Na zrelom betonu i žbuci,
  • Općenito na prirodnom kamenu,
  • Na fugama bazena, terasa ili tuševa,
  • Na kipovima, kamenim tvorevinama, stupovima ili ogradama kao zaštita od štetnih atmosferskih uvjeta,
  • Na svim podlogama od kamena ili opeke koje mogu upijati vodu.