Risanagel — Sustav za sanaciju kapilarne vlage u zidovima

Risanagel je silane-siloxanski vodoodbojni gel za sanaciju vlage u zidovima od opeke i kamena. Ubrizgava se u zid, čime modificira površinsku napetost između vode i kapilara u zidu, sprečavajući dizanje kapilarne vlage. Ovo je brzo, čisto i efikasno sredstvo za trajnu eliminaciju kapilarne vlage iz zidova čime se ponovno vračaju zdravi uvjeti življenja u stambenim objektima.

Korištenje

Risanagel je pogodan za sanaciju unutarnjih i vanjskih zidova od opeke i kamena koji su pod utjecajem kapilarne vlage. Ovaj proizvod je čist, a njegova primjena je brza i jednostavna. Prihvatljiv je za okoliš i za njegovu primjenu nije potrebna posebna opremljenost. Nakon tretmana zidova Risanagelom na zid se nanosi Antisale premaz.

Primjena

Priprema površine zida prije primjene

 • skinite žbuku sa zida do visine 1 m iznad vlage
 • izbušite seriju rupa u zidu, promjera 12 mm, udaljene max. 12 cm jednu od druge. Rupe se buše na visini 15 cm od poda, odnosno od razine tla s vanjske strane zida ukoliko je zid ukopan u tlo
 • rupe trebaju biti  lagano ukošene prema dole, a dubina rupa treba biti najmanje do 3/4 debljine zida
 • rupe se izvode u rešci (fugi) između opeka ili kamena
 • na krajevima i spojevima zidova izvesti dodatno 2 rupe vertikalno u odnosu na osnovne rupe

Priprema pumpe za ubrizgavanje

 • montirajte pumpu na orginalno pakiranje Risanagela
 • više puta povucite klip od vrha prema dolje

Punjenje izbušenih rupa Risanagelom

 • umetnite aluminijsku cjevčicu u rupu do dna
 • upumpajte Risanagel pažljivo pritiščući ručicu pumpe, kako bi dobili ujednačeno punjenje rupe, postupno izvlačeći cjevčicu. Unos mase mora biti bez prekida
 • ako se stvori prekid potrebno je ubrizgajti više mase dok se rupa potpuno ne ispuni
 • nakon ubrizgavanja, zatvorite rupe žbukom ili cementnim mortom